Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Bariatrična kirurgija

 

Sestavljena operativna enota za splošno in minimalno invazivno kirurgijo (direktor dr. M. Godina) je specializirana za kirurgijo na tem področju.

Bariatrična kirurgija je namenjena zdravljenju bolnikov, ki trpijo zaradi prekomerne teže. Prekomerna debelost je bolezen, ki je lahko povezana z drugimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen tipa 2, arterijska hipertenzija, dihalna odpoved s pojavom nočne apneje in kardiomegalije. Bolnike, ki se odločijo za kirurški poseg v primeru prekomerne debelosti, zdravimo z restriktivnimi, malabsortivnimi ali mešanimi tehnikami, med njimi: namestitev intragastričnega balona (BIB - predvsem kot pripravo za kirurške posege bolezensko prekomerno debelih oseb), nastavljiv želodčni trak, vzdolžna resekcija želodca (Sleeve Gastrectomy), obvod želodca.
Poseg se izbere potem, ko je bolnik opravil ocenjevalni pregled s strani multidisciplinarne ekipe, v kateri sodelujejo strokovnjak za prehrano, anestezist, psiholog in psihiater.
Kirurški posegi se opravijo skoraj izključno s pomočjo miniinvazivnih tehnik (laparoskopska kirurgija), ki omogočajo hitro funkcionalno okrevanje, manj bolečin po operaciji in hitro odpustitev iz bolnišnice.
Bolniki, ki se odločijo za kirurški poseg, morajo imeti Body Mass Index (BMI) oziroma indeks telesne mase večji od 35 kg/m2 v primeru, da imajo določene s tem povezane bolezni, kot so kardiorespiratorne bolezni, sladkorna bolezen 2 ali druge bolezni, ki vplivajo na pričakovano življenjsko starost, oziroma morajo imeti BMI večji od 40 kg/m2 v primeru, ko teh bolezni nimajo. Rezultati bariatrične kirurgije so odlični in zagotavljajo izgubo 60-75% odvečne teže v približno 2 letih. Kirurško zdravljenje ni usmerjeno samo na upad teže, ampak tudi zdravljenje in splošno klinično izboljšanje povezanih bolezni, kot je metabolni sindrom in še posebej sladkorna bolezen tipa 2.

Izvajamo naslednje kirurške posege:

- vzdolžna resekcija želodca (Sleeve Gastrectomy)
- želodčni obvod Roux.

 

Vloga in cilj multidisciplinarne ekipe

Nutricionist - kandidat za bariatrični kirurški poseg gre skozi predhodni pregled, kjer se oceni stanje njegove prehranjenosti s pomočjo analize telesne zgradbe (teža, višina, BMI, obodi), biološko-razpoloženjske dejavnike in prehranske navade. Kadar je potrebno pred operativnim posegom zmanjšati telesno težo, se izdela prehranski režim pred izvedbo posega in na ta način zmanjša tveganja, ki lahko nastanejo zaradi operativnega posega, krvavenje, čas operacije in dni okrevanja. Takoj po končanem posegu se izdela poseben program prehrane v več fazah, ki se razlikujejo glede na vrsto posega in postopoma dopuščajo vedno večji vnos živil. V naslednjih mesecih se bolnika spremlja na dogovorjenih periodičnih kontrolnih pregledih, na katerih se ugotavlja upoštevanje prehranskih navodil in prehransko stanje, določijo dopolnila k prehrani po potrebi.

Anestezist - Za izvedbo bariatričnega kirurškega posega je pregled zdravnika anestezista bistvenega pomena za predoperativne priprave bolnika. Bolnik bo najprej opravil vrsto medicinskih preiskav namenjenih ugotavljanju morebitnih bolezni, ki so povezane s prekomerno debelostjo. Natančno se preveri delovanje srca in krvožilja (EKG, kardiološki pregled, ehografija srca); delovanje dihalnega aparata (rentgen prsnega koša, ocena respiratorne funkcije, morebitna polisomnografija); delovanje prebavnega trakta (endoskopija požiralnika, želodca, dvanajsternika, ehografija trebušne votline); delovanje ledvic (hematološke preiskave). Anestezist bo bolnika obiskal z izvidi teh preiskav in ga obvestil o poteku in tveganjih anestezije ter samega postopka; poleg tega anestezist oceni potrebo po morebitnem postoperativnem intenzivnem zdravljenju.

Psihiater - Prekomerna debelost je bolezen, na katero vpliva več dejavnikov, med njimi pa imajo psihosocialni vidiki pomembno vlogo, kot dokazujeta znanstvena literatura in klinična praksa. Že originalne smernice NIH iz leta 1991 ter vse najnovejše mednarodne in nacionalne smernice določajo, da mora biti bolnik s prekomerno težo, ki kandidira za kirurški poseg pred izvedbo posega pregledan s strani multidisciplinarne ekipe, ki vključuje tudi oceno duševnega stanja. Vendar pa cilji in okviri tega pregleda na splošno niso dovolj dobro določeni. Namen in cilje ocene duševnega stanja bolnika, ki čaka na bariatrični kirurški poseg lahko strnemo v dve glavni točki:

  1. Obstajajo psihopatološka stanja, ki so zaradi resnosti in dolgoročne neopravilnosti lahko v nasprotju in slabo vplivajo na kirurško bariatrično zdravljenje. V teh primerih se lahko napoti bolnika samo posamezno, na podlagi resnih zdravniških razlogov (smrtna prognoza zaradi težav s prekomerno težo) in vedno s privolitvijo ustreznega psihiatra.
  2. Duševna dimenzija bolnika s prekomerno težo vključuje posebna psihološka stališča in vedenja, ki ne predstavljajo diagnostično pomembne klinične slike, a lahko vseeno znatno določijo potek in rezultat bariatričnega posega in/ali telesnega in duševnega blagostanja operiranca, ne glede na odstranjeno težo. V tem primeru lahko preizkus in ocena določenih psiholoških nagnjenj omogoči opredelitev morebitnih elementov za tveganje in predstavlja osnovo za načrtovanje ciljanega pred in post-operativnega zdravljenja, usmerjenega v boljši dolgoročni rezultat za bolnika. V tem kontekstu predoperativna diagnostika vključuje tako diagnostiko samo, kot tudi prvo priložnost za oblikovanje trajnega terapevtskega odnosa, katerega cilj je dolgoročna multidisciplinarna obravnava bariatričnega bolnika.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting