Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Direktor dr. Mario Godina

 

Dr. Mario Godina - direktor Sestavljene operativne enote za splošno in mini invazivno kirurgijo Dolo (VE)

Splošni kirurg, ki se posveča predvsem kirurgiji prebavnega trakta, se je izobraževal v Padovi in nato v Franciji v bolnišnici Gustave Roussy v Parizu.

Od leta 1999 do 2004 je bil strokovni direktor in opravljal dolžnosti v Operativni enoti za kirurgijo v bolnišnici Dolo (VE). Od leta 2007 do danes je direktor kirurškega kompleksa za splošno kirurgijo - U.O.C. Chirurgia Generale - ULSS 13 via 29 aprile, 2 Dolo (VE).

Od leta 2001 do 2003 je bil nosilec predmeta v 2. šoli za specializacijo na področju splošne kirurgije, Univerze v Padovi, in sicer v šolskih letih 2001-2002, 2002-2003 je izvajal seminar "Laparoskopska nujna kirurgija" znotraj predmeta "Onkološka kirurgija." Od leta 2013 je koordinator s.i.c.e. (italijanska organizacija za endoskopsko kirurgijo in nove tehnologije) za Deželo Veneto.Organiziral in vodil je usposabljanja za splošne kirurge ter kirurške posege v živo kot del izobraževanja o onkoloških kirurških tehnikah laparoskopske resekcije debelega črevesja, ki jih je izvedel v operacijskih dvoranah Bolnišnice Dolo, ki imajo video povezavo z multimedijsko kirurško sobo v Bolnišnici Dolo.

 

Področja raziskovanja

Najprej kot namestnik in kasneje kot odgovorni vodja sestavljene operativne enote za splošno kirurgijo, se je posvetil razvoju laparoskopske kirurgije in na tem področju pridobil številne izkušnje, še posebej izstopajo video-laparoskopske resekcije debelega črevesja in danke, video-laparoskopsko kirurško zdravljenje bolezenske debelosti z obvodom želodca po roux-en y, laparoskopskimi želodčnimi trakovi in video-asistiran nujni laparoskopski kirurški poseg za čiščenje potrebušnice pri divertikulozi potrebušnice.

Operativna enota je pod njegovim vodstvom in v tesnem sodelovanju z operativno enoto za gastroenterologijo realizirala t.im. "bridge to surgery" pri bolniku z akutno zaporo debelega črevesa pri izvedbi zahtevanega laparoskopskega posega.

Izkušnje ima tudi na področju kirurgije večjih žil in prsnega koša, ki so nepogrešljive za zdravljenje zahtevnih politravm.

Od leta 2006 je razviil laparoskopsko kirurgijo kamnov v žolčniku in žolčevodih in tako pridobil pomembne izkušnje za celovito laparoskopsko zdravljenje te bolezni (posameznih stadijev).

Od junija leta 2002 do danes je opravil 4321 posegov, od tega 2242 z laparoskopsko tehniko.

Spremlja razvoj tehnologije, ki prispeva k boljšim kliničnim rezultatom in je sam preizkusil in se izuril v tehnikah nedavnega datuma NOTES (natural orifice translumenal endoscopic surgery), SILS (single incision laparoscopic surgety), TEO (trananal endoscopic operations).

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting