Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Tehnika TCI

Uporaba anesteziološke tehnike TCI - Target Controlled-Infusion, ki jo izvajamo v UOC za anestezijo v Dolu (direktor prof. E. Vincenti), temelji na uporabi namenskih črpalk za infuzijo anestezije, ki je v celoti endovenozna in se odvija s pomočjo farmakokinetičnega ad hoc programa, ki ga nudi uporabljena oprema. Tako splošni kot opiatski anestetiki se dajejo s tehniko TCI, da bi se izognili uporabi dušikovega oksidula, ki je toksičen za bolnika in zdravniško osebje, prav tako pa moti kirurga, saj na mestu posega z video-asistirano laparoskopijo vidi povečano tanko in debelo črevo, ki se razširita zaradi dušikovega oksidula.
V Bolnišnici Dolo (VE) vsem bolnikom za kirurški poseg dajemo v cveloti enodvenozno anestezijo.

 

Anesteziološki protokol

Anesteziološki protokol

size
247,60 kb


 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting