Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Zdravstveno osebje

 

Zdravstveno osebje UOC za anestezijo, oživljanje in protibolečinsko terapijo v Dolu:

  • Koordinator g. Gianni Nardo
  • Referent bolnice za boj proti bolečini ga. Cinzia Berto.

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting