Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Ambulantna dejavnost

 

Na anesteziološki pregled in protibolečinsko terapijo se naročite v skupnem centru za naročanje (SCN), tel. +39 041 5103520.

V drugih primerih anestezijo zahtevajo posamezni zdravniški ali kirurški oddelki ali nujna pomoč.

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting