Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

UOC za anestezijo, oživljanje in protibolečinsko terapijo v Dolu

Oddelek operativne enote za anestezijo, oživljanje in protibolečinsko terapijo v Dolu (direktor prof. E. Vincenti) se nahaja v pritličju osrednjega kompleksa, stavba 3 oddelek B. Do njega pridete skozi zahodni vhod v Bolnišnico Dolo (VE), nahaja pa se v neposredni bližini nove vratarnice, ob kateri je čakalnica in vhod za obiskovalce.

Operativna enota se ukvarja s preučevanjem vseh potrebnih terapevtskih posegov pri obnovi in/ali ohranjanju nujnih življenjskih funkcij. Prav tako se ukvarja s presojo ustreznosti uporabe anestetikov pri kirurških posegih in/ali invazivnih preiskavah.

Poslanstvo operativne enote je boj proti vsem vrstam bolečine in varovanje življenjskih funkcij v primeru odpovedi enega ali več organov, skladno s splošnimi cilji anestezije in intenzivnega zdravljenja.

Zdravniško osebje bo v vseh fazah anestezije, ki spremlja kirurške posege, skrbelo za nemoten potek in odsotnost bolečine, neposredno tik pred operacijo do začetka post operativnega stanja. Pri bolečih diagnostičnih in/ali operacijskih preiskavah izvajamo sedacijo, ki zagotavljajo potrebno stopnjo budnosti/sedacije v celotnem postopku. Pri porodu, bodisi da gre za operativni ali neoperativni poseg, nosečnici ponudimo glede na njene potrebe splošno anestezijo ali zadostno analgezijo, zaradi bolj enostavnega in varnega poroda.

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting