Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Generalni direktor

Generalni organ ima vsa pooblastila za upravljanje in vodenje, kot tudi zakonito zastopanje zdravstvene enote in je odgovoren za celotno upravljanje le-te. Njegova naloga je čim bolj učinkovito in uspešno uskladiti dejavnike produktivnosti z doseganjem socialno-zdravstvenih ciljev, ki jih določi Dežela in pri tem delovati v smeri doseganja zdravja in izvajanja storitev, ki se opredelijo in posodobijo vsako leto znova, skladno z veljavno zakonodajo. Generalni direktor imenuje odgovorne osebe operativnih služb v zdravstveni enoti, pri izvajanju njegovih pooblastil pa mu pomagajo upravni direktor, zdravniški direktor in direktor socialnih storitev in območnih služb.

Generalni direktor Zavod ULSS 13 – Dolo - dr. Gino Gumirato


 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting