Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Evropski projekti

Lokalna zdravstvena enota ULSS 13 že več kot deset let razvija in aktivno sodeluje v evropskih projektih in je po številu in kakovosti izvedenih projektov, kot tudi po vrednosti dobljenih sredstev, med prvimi lokalnimi zdravstvenimi enotami v Deželi Veneto. V obdobju 2002-2014 je lokalna zdravstvena enota ULSS 13 it naslova sodelovanja v različnih projektih, pridobila skoraj di € 4.500.000 regionalnih / ministrskih / evropskih sredstev, od tega je bilo približno € 1.500.000 sredstev pridobljenih za izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v programskih obdobjih 2000-2006 in 2007-2013. Zahvaljujoč tem sredstvom, smo poleg višje ravni raziskovalne dejavnosti in kakovosti posegov s strani lastnih strokovnjakov, omogočili tudi nakup nove opreme in tehnologij, ki so še zvišale kakovost storitev, ki jih ponujamo državljanom. Z novim aktom o delovanju ustanove, je strateško vodstvo združilo vse dejavnosti v zvezi z izvajanjem eksperimentalne aktivnosti, usmerjene raziskovalne aktivnosti in izvajanja projektov v Sestavljeno operativno enoto (UOC) za raziskovanje, usposabljanje, izobraževanje in promocijo zdravja. Ta odločitev je bila sprejeta na podlagi delovanja vodstva v smeri promocije zdravja, preventive in prisotnosti tematik aktivnega staranja in e-zdravja v javnosti. Poleg projekta E-SURGERYNET, kjer je lokalna zdravstvena enota ULSS 13 v vlogi vodilnega partnerja, se trenutno izvajajo tudi naslednji projekti, ki se sofinancirajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013:

Projekt INTEGRAID: V projektu, ki se osredotoča na urgentno čezmejno medicino, je lokalna zdravstvena enota ULSS 13 še posebej zadolžena v okviru delovnega sklopa 2, ki se nanaša na raziskovanje in analizo organizacije sistema nujne zdravniške pomoči v Italiji in še posebej v Deželi Veneto, dostopnost storitev nujne zdravniške pomoči, organiziranost triaže in izvajanje storitev skladno s sistemi kakovosti ter prenos znanja v Splošni bolnišnici Izola, ki je vodilni partner projekta. Aktivnosti so z odličnimi rezultati izvedli zaposleni na Oddelku za nujno in urgentno zdravniško pomoč.

Projekt P.E.S.C.A: Za kratico Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare (Projekt izobraževanja o zdravem prehranjevanju) se skriva raziskovalni projekt, v okviru katerega je bila opravljena analiza in izbira določenih lokalnih jedi iz celotnega področja Programa (od Emilie Romagne do Slovenije), ki smo jih predstavili in vključili v nekatere šolske menze. Raziskovanje sta vodili in ocenjevali Univerza v Trstu in Univerza v Ljubljani, obe partnerici v projektu, vloga lokalne zdravstvene enote ULSS 13 pa je bila ocena predlaganih jedilnikov, nudenje pomoči v fazi raziskovanja in sestavljanje prehranskih priporočil.

Projekt E-CARDIONET: Se dotika problematik, ki so povezane z zdravljenjem srčnega popuščanja, urgentnih posegov na čezmejnem območju in rehabilitacijo srčnega bolnika v sodelovanju z zasebnimi vadbenimi centri na zadevnem območju. Lokalna zdravstvena enota ULSS 13 je odgovorna za slednjo dejavnost, saj ima zrele in dolgoletne izkušnje v okviru sestavljene operativne enote za športno medicino in telesno vadbo ter lastne operativne enote za športno terapijo in kardiovaskularne bolezni. Zahvaljujoč pridobljenim sredstvom, je enota nakupila inovativno medicinsko programsko opremo za vodenje protokolov kardiovaskularne rehabilitacije in monitoriranje ergometrov v bolnišnični telovadnici.

Za več informacij obiščite spletno stran: ecardionet-ita-slo.eu

Projekt E-HEALTH: Je z več vidikov projekt, iz katerega so nastali drugi projekti na področju zdravstva, ki so bili sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, v prvi vrsti pa gre za strateški projekt, ki ga koordinira Dežela Furlanija Julijska krajina. Ta projekt vključuje številne aktualne tematike, od združevanja zdravstvenih/regionalnih podatkovnih baz, ki omogočajo vpogled v podatke o bolnikih v partnerskih ustanovah (italijanskih in slovenskih), do opredelitve skupnih postopkov pri zdravljenju določenih bolezni, oblikovanja elektronske zdravniške kartoteke, opredelitve pogojev za vzpostavitev čezmejne elektronske zdravniške kartoteke, analize težav na področju varstva osebnih podatkov zaradi izmenjave zdravniških podatkov, itd.

Za več informacij obiščite spletno stran: e-health-ita-slo.eu

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting