Zavod ULSS 13 – Dolo

Verzija za tisk

Zavod ULSS 13 – Dolo

logo Ospedale DoloLokalna zdravstvena enota Ulss 13 deluje v okviru Zdravstvene službe Dežele Veneto in se nahaja na sredini, med enotami v Padovi, Trbižu in Benetkah, pri čemer pokriva potrebe približno 265.000 prebivalcev.

Delovno območje lokalne zdravstvene enote Ulss 13 pokriva približno 500 km in vključuje 17 občin: 7 občin na Miranskem območju (Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea), ki mejijo na Občino Benetke in Pokrajino Trbiž in 10 občin na območju obrežja reke Brente (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Stra, Vigonovo), ki se raztezajo vzdolž stare struge reke Brente v zahodnem kopnem delu pokrajine Benetke, vse do meje s pokrajino Padovo.

Ocena organizacije, namenjena doseganju namena in ciljev ustanove, je razdeljena na tri makro področja:

  • socialno zdravstveno skrbstvo,
  • zdravstvena preventivna,
  • bolnišnično skrbstvo.


Z organizacijskega vidika je vsako od makro področij razdeljeno na oddelke in operativne enote.

Bolnišnica s svojim delovanjem zagotavlja zadovoljitev zdravstvenih potreb z izvajanjem kompleksnih zdravstvenih storitev v običajnem in dnevnem režimu bolnišnične namestitve, ter izvajanjem skupnih storitev v sodelovanju z območnimi enotami socialnega zdravstvenega skrbstva in oddelkom za preventivo, kadar jih zaradi njihove narave, v urgentnih in nujnih okoliščinah, akutnih in post-akutnih fazah, dolgotrajno degenerativnih in rehabilitacijskih situacijah, teritorialne službe ne morejo opravljati na enako učinkovit in uspešen način. Na osnovi shem regionalnih bolnišnic, ki so vključene v ustanovne akte institucij, je znotraj te zdravstvene ustanove bolnišnica v vlogi "edine zdravstvene službe v mreži z dvema sedežema" (Dolo in Mirano), pri čemer se ambulantna in rehabilitacijska dejavnost večinoma izvajajo na sedežu v Noalu.

Območne enote, kot tudi oddelek za preventivo in bolnišnica predstavljajo tehnično in funkcionalno zgradbo lokalne zdravstvene enote, ki poskuša zagotavljati usklajeno in neprekinjeno odzivanje na potrebe prebivalcev ter storitve primarne zdravstvene pomoči in socialnega zdravstvenega skrbstva. Delovanje oddelkov za preventivo v zvezi z opisanimi strateškimi tematikami je lahko na podlagi kriterijev za neposredne posege ali na podlagi promocije in usklajevanja preventivnih akcij, ki vključujejo tudi druge službe v ustanovi. Zaradi preventive je strateškega pomena vizija povezanosti, ne le med službami Oddelka za preventivo, ampak tudi kot usklajevanje z območnimi enotami, osebnimi zdravniki in pediatri ter drugimi službami, ki izvajajo storitve varovanja javnega zdravja.

Poslanstvo lokalne zdravstvene enote ULSS 13 je: "Zadovoljitev zdravstvenih potreb in pričakovanj prebivalcev z učinkovitim upravljanjem razpoložljivih virov in zagotavljanje učinkovitih, pravočasnih, dostojanstvenih preventivnih in kurativnih storitev v varnih pogojih". V ta namen za izvajanje zdravstvenih storitev uporablja vire, ki jih ima na voljo in poudarja spoštovanje vrednote zdravja kot kolektivne in individualne dobrine ter enakost dostopa do socialno-zdravstvenih storitev za vse prebivalce".

Od prvega januarja 2013 je generalni direktor lokalne zdravstvene ustanove Ulss 13 dr. Gino Gumirato.

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting