Zasebnost

Verzija za tisk

Zasebnost

Obvestilo o varovanju zasebnosti

Obveščamo vas na podlagi čl. 13 Zakonod. odl. št. 196 z dne 30. junija 2003 (Kodeks o varovanju osebnih podatkov), da bo izvajalec zdravljenja uporabil vaše osebne podatke skladno z določili veljavne italijanske zakonodaje.

Posredovanje zahtevanih podatkov za izvedbo želene storitve je nujno potrebno, morebitna zavrnitev posredovanja le teh pa bi pomenila prekinitev postopka za koriščenje storitev. Posredovanje osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni je prostovoljno, neposredovanje le-teh pa ne vpliva na potek storitev.

Vaše posredovane osebne podatke zberemo in vodimo v papirnatem in/ali telematskem zapisu, obdelamo tudi s pomočjo elektronskih in v vsakem primeru avtomatskih orodij, neposredno in/ali preko določenih tretjih oseb v primeru pošiljanja novic zavoda.

Z vašimi podatki so seznanjeni izključno naši sodelavci, partnerji v projektu in povezane ustanove za izvajanje želene storitve oziroma druge povezane ustanove, za katere bi se izkazala potreba po vključitvi v izvajanje naše dejavnosti. Po potrebi se lahko sporočijo strokovnim osebam in svetovalcem zaradi organizacijskih potreb oblikovanja elektronske mreže za kirurgijo e-surgerynet.

Osebe imajo vse pravice, navedene v čl. 7 v Zakonod. odl. 196/2003. Oseba ima na primer pravico do potrdila o obstoju njegovih osebnih podatkov, kot tudi pravico do navedbe:

• izvora osebnih podatkov;

• ciljev in načinov obdelave podatkov;

• uporabljene logike pri obdelavi s pomočjo elektronskih pripomočkov;

• identifikacijskih podatkov imetnika;

• oseb ali kategorij oseb, ki so lahko seznanjeni z osebnimi podatki.

Poleg tega ima oseba pravico do posodobitve, popravka ali če ima interes, dopolnitve podatkov, njihove razveljavitve, spremembe v anonimno obliko ali blokiranje osebnih podatkov zaradi zakonskih kršitev. Oseba lahko v celoti ali delno zavrne:

• obdelavi njegovih osebnih podatkov, tudi če se uporabljajo v kontekstu zaradi katerega so bili zbrani, zaradi zakonskih kršitev;

• obdelavi njegovih osebnih podatkov z namenom neposrednega pošiljanja reklamnega ali prodajnega materiala oziroma izvajanje tržnih raziskav ali tržnih objav.

Za obdelavo podatkov je zadolžen "Azienda ULSS 13 – Chirurgia Dolo" s sedežem v kraju Dolo (Benetke) na naslovu Via XXIX Aprile 2, ki deluje v imenu in za račun partnerstva v projektu E-Surgerynet, ki se sofinancira v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija 2007-2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev.

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting