Univerzitetni bolnišnični zavod TRST

Verzija za tisk

Univerzitetni bolnišnični zavod TRST

Klinična operativna enota za splošno kirurgijo

Splošna kirurgija je klinična operativna enota (UCO) pod vodstvom univerze, in sicer Oddelka za medicino, kirurgijo in zdravstvene vede Univerze v Trstu, ki ga vodi prof. Nicolò de Manzini.

Klinična operativna enota za splošno kirurgijo


Projekt e-surgerynet


Usposabljanja


UCO za splošno kirurgijo se nahaja v XIV. in XV. nadstropju kirurškega bloka Bolnišnice na Katinari in se ukvarja z:

Kirurgija prebavnega trakta
   
Enota za bolezni dojk
   
Bariatrična kirurgija
   
Endokrina kirurgija
   
Druga specialistična kirurgija

 

Vsi kompleksni primeri se analizirajo na multidisciplinarnih srečanjih v okviru bolnišnice s ciljem, da bi posameznemu bolniku lahko ponudili boljše zdravljenje (tailored surgery oz. kirurgija po meri človeka). Gre za zavod, ki na julijsko-obsoškem območju opravi največ kirurških posegov na črevesju in danki, obenem pa je priznana na državni in mednarodni ravni zaradi visoke kakovosti opravljenih storitev.

Te izvajamo z uporabo minimalno invazivnih kirurških tehnik (laparoskopija in video-asistirana kirurgija) in naprednih tehnik za integrativno zdravljenje raka, kot je medoperativna radioterapija (IORT).

Posebno pozornost posvečamo tudi predoperativnim metodam priprave in postoperativnemu okrevanju/rehabilitaciji bolnikov ("fast track surgery").

 

 

 

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting