UKC - Ljubljana

Verzija za tisk

Ostali mednarodni projekti

UKC Ljubljana je vključen v nekatere mednarodne projekte v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanje, kjer bi želeli posebej izpostaviti projekte, ki potekajo v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA INTERREG 2007-2014. Ti projekti so:

  • SIGN, e-Health, IntegrAid, e-CardioNet, e-SurgeryNet.

UKC Ljubljana prav tako pogosto nastopa kot konzorcijski partner znotraj “Centrov odličnosti”, “Tehnoloških platform” ter ”Kompetenčnih centrov”, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

V tem delu bi posebej izpostavili raziskovalne projekte, ki potekajo znotraj različnih vej medicine (dermatovenerologija, stomatologija, nuklearna radiologija, oftalmolofija) v okviru “Kompetenčnega centra biomedicinska tehnika”:

  • PhysiCoderm, Smartmed, TOF-PET, MINMED.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting