UKC - Ljubljana

 

UKC Ljubljana - telefonska centrala
tel: +386 1 522 50 50
faks: +386 1 522 24 82

Elektronski naslov gp.ukc@kclj.si je namenjen vsem, ki imajo kakršnokoli splošno vprašanje v zvezi z UKC Ljubljana.

V Službi za odnose z javnostmi UKC Ljubljana smo za novinarska vprašanja dosegljivi na skupnem naslovu soj@kclj.si .

Vprašanja povezana s pritožbami in pohvalami pacientov in njihovih svojcev glede zdravstvene obravnave v UKC Ljubljana naslovite na pohvale.pritozbe@kclj.si

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting