UKC - Ljubljana

Verzija za tisk

EU raziskovalni projekti

UKC Ljubljana sodeluje v mnogih mednarodnih raziskovalnih projektih, razpisanih in sofinanciranih s strani Evropske komisije in njenih pooblaščenih agencij, med katerimi bi posebej poudarili sledeče projekte:

  • GENEPARK, PHIME, ARISER, ARCH, NEPHROQUEST, TARCC, RESPECT, NEUROPED, SCPE-Net, NOTE, IN.FORM, EuroNHID, OB.Surve, MOSAR, ARPEC, EuroCAT, PROHIBIT, SATURN, ORPHANet, SHARE, PHARMACHILD, CREACTIVE, CULPRIT-SHOCK, TRANSCAN, COMBACTE-2, HCV Prevention in Europe, PARKINSCHECK, ESRA.

UKC Ljubljana je bil vodilni partner projekta GENEPARK, pri ostalih mednarodnih raziskovalnih projektih pa UKC Ljubljana sodeluje kot pomemben, zanesljiv in želen konzorcijski partner.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting