Splošna bolnišnica Jesenice

Verzija za tisk

Splošna bolnišnica Jesenice

Postajamo najodličnejša slovenska splošna bolnišnica, prepoznavna v evropskem prostoru. Naša odličnost se odraža v: strokovno, varno obravnavanih in zadovoljnih pacientih, ustvarjalnih, motiviranih in zadovoljnih zaposlenih, privlačnem delovnem okolju, ki ga ustvarjamo z mislijo na trajnostni razvoj.

Zaposlenim v Splošni bolnišnici Jesenice je ena temeljnih vrednot odgovornost do pacientov in profesionalni odnos do dela. S pacienti razvijamo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in odgovornostih. Naša naloga je pacientom razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in obenem v celoti spoštovati njihove odločitve. Razvoj stroke gre v smeri prepoznavanja, nadgrajevanja in spodbujanja naših najboljših sposobnosti. 

Naša vrednota je tudi zavzetost za delo in osredotočenost za doseganje ciljev. Pri tem delujemo v smeri optimalne organizacije delovnih procesov in ustvarjanju stimulativnega delovnega okolja. Menimo, da je ključ rasti in razvoja bolnišnice v samoiniciativnih ljudeh, ki si prizadevajo narediti več. 

Ker smo na prvem mestu predvsem ljudje, v SBJ visoko cenimo pozitivno delovno vzdušje, empatičen in prijazen odnos do pacientov in sodelavcev ter spoštljiv odnos do okolja in virov.

Verjamemo, da boste med nami toplo sprejeti in se boste po uspešnem okrevanju zadovoljni vrnili v domače okolje.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting