Projekt

Verzija za tisk

Tehnologija

 

Uporabljana tehnologija v Univerzitetni bolnišnici v Trstu:

Nova tehnologija operacijske dvorane


Videorouting


Možni položaji operacijske mize


info: Uporabljana tehnologija v Univerzitetni bolnišnici v Trstu

 

Tehnologija, ki jo uporablja zavod ULSS 13 Dežele Veneto:

Instrumentarij TEO

 

 

WORKSTATION MAC - Oprema za urejanje video posnetkov


 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting