Projekt

Verzija za tisk

Spletna kirurgija

 

Spletni portal esurgerynet je povezan s platformo z video posnetki kirurških posegov 4ME. Rešitev je bila sprejeta zaradi vzpostavitve arhiva video posnetkov kirurških posegov in gradiva za strokovno usposabljanje v oblaku. Spletni arhiv omogoča specializantom, medicinskemu osebju in kirurgom ogled video posnetkov laparoskopske kirurgije, protokolov in uporabnih informacij in tako spodbuja izmenjavo znanj in dobrih praks med partnerskimi bolnišničnimi ustanovami.
Kirurška video platforma 4ME je bila pripravljena v okviru DELOVNEGA SKLOPA 4 "SISTEMSKI IN TEHNOLOŠKI PROJEKTI", portal esurgerynet pa vključuje rezervirano območje, iz katerega je mogoče dostopati do te platforme tako, kot je bilo določeno v delovnem sklopu 6 "KOMUNIKACIJSKI NAČRT" projekta.

Za več informacij obiščite spletno stran: www.4me.it

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting