Projekt

E- surgerynet - Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju je evropski projekt, v okviru katerega se dosegajo cilji strategije EU (Evropski program javnega zdravstva 2008-2013, ki ga je predlagala Komisija in je trenutno v razpravi v Evropskem parlamentu) spodbujanja čezmejnega skupnega delovanja in posebnih aktivnosti za sodelovanje politik in pripravo evropskih platform za izmenjavo znanja, informacij, storitev in ocen.

Projekt je namenjen spodbujanju mobilnosti bolnikov in strokovnih zdravstvenih delavcev, dodatnemu usposabljanju z namenom izenačevanja neravnovesij med kraji na projektnem območju in okrepiti gospodarsko ter socialno kohezijo. Skladno s smernicami O.P. so aktivnosti usmerjene v informacijsko poenostavitev postopka zdravljenja v korist bolnika, ki bo lahko preprečila nastajanje dolgih čakalnih seznamov.

Razlogi, ki so botrovali projektu čezmejne kirurgije, so ti, zaradi katerih želimo:

  1. spodbuditi in ovrednotiti zdravniške in bolničarske specialistične pristojnosti
  2. posodobiti metodologije kirurških posegov zaradi varnosti pacienta in preprečevanje napak
  3. optimizacija oskrbe pacienta v zvezi s trajanjem hospitalizacije
  4. olajšati širjenja opredeljenih standardnih pristopov v strokovnem usposabljanju
  5. kvalificirati zdravstvene infrastrukture.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting