Projekt

Verzija za tisk

Pričakovani rezultati

S ciljem doseganja predhodno začrtanih ciljev, je projekt razdeljen v različne aktivnosti, od katerih se pričakujejo posamični rezultati:

ADMINISTRATIVNO PODROČJE

1) Naslov aktivnosti: obdelava glavnih smernic za  povezane zdravstvene oblike upravljanja

Pričakovani rezultati:

  1. izvajanje skupnih storitev s standardnimi postopki in vzorci
  2. čezmejna mobilnost zdravstvenega osebja za specialistične posege
  3. skrčenje čakalnih seznamov pacientov in bivanja v bolnišnicah

 

KLINIČNO PODROČJE

1) Naslov aktivnosti: Uvajanje mini invazivnih kirurških tehnik

Pričakovani rezultati:

 1. povečanje števila pacientov obravnavanih z mini invazivno laparoskopijo
 2. izboljšanje strokovnih pristojnosti zdravnikov in bolničarjev
 3. zmanjšanje postoperacijskih zapletov in skrčenje bivalnih dni v bolnišnici
 4. izvajanje skupnih storitev s standardnimi postopki in zaporedji
 5. povečanje dobrega počutja in zdravja občanov, zmanjšanje indeksa smrtnosti in vzporednih obolenj

 

2) Naslov aktivnosti: Strokovno usposabljanje po kakovostnih vzorcih v organiziranosti kirurgije

Pričakovani rezultati:

 1. povečanje indeksov kakovosti in varnosti med kirurškim operacijskim poseganjem
 2. zmanjšanje postoperacijskih zapletov in skrajšanje bivanja v bolnišnici
 3. izboljšanje zdravniških in bolničarskih strokovnih pristojnosti
 4. izvajanje skupnih storitev s standardnimi postopki in zaporedji
 5. povečanje dobrega počutja in zdravja občanov, znižanje indeksov smrti in vzporednih obolenj

 

SISTEMSKO IN TEHNOLOŠKO PODROČJE

1) Naslov aktivnosti: Mini invazivna kirurška platforma in za strokovno usposabljanje

Pričakovani rezultati:

 1. izdajanje izobraževalnih in aplikativnih sklopov standardnih postopkov in vzorcev
 2. izboljšanje strokovnega znanja zdravnikov in bolničarjev
 3. sprejetje homogenih tehnoloških platform v kirurgiji
 4. večsmerno telesvetovanje med specialisti v kirurgiji
 5. dostop do video arhivov z laparoskopskimi tehnikami
 6. dvojezično zdravstveno osebje usposobljeno za specialistične posege na programskem območju


2) Naslov aktivnosti: Povezava sistema PACS z informacijskim sistemom podjetja

Pričakovani rezultati:

 1. uvedba homogene tehnološke platforme v kirurgiji
 2. strokovno usposabljanje z dostopom na območje e-learninga, video arhiv in kirurški PACS

 

3) Naslov aktivnosti: Kirurško telesvetovanje na programskem območju

Pričakovani rezultati:

 1. strokovno usposabljanje z dostopom do območja e-learninga, video arhiv in  kirurški PACS
 2. večsmerno telesvetovanje med specialisti v kirurgiji
 3. dvojezično zdravstveno osebje za specialistične posege na programskem območju

 

USPOSABLJANJE KADROV

1) Naslov aktivnosti: Kirurško usposabljanje na razširjenem čezmejnem območju

Pričakovani rezultati:

 1. zvišanje indeksov kakovosti in varnosti med kirurškimi posegi
 2. izboljšanje zdravniških in bolničarskih strokovnih pristojnosti
 3. izboljšanje komunikacije med zdravstvenim osebjem in pacienti
 4. uvedba homogenih tehnoloških platform v kirurgiji

 

 

 

SREČANJA IN SEZNANJANJE JAVNOSTI

1) Naslov aktivnosti: Komunikacija in svetovanje kirurške platforme

Pričakovani rezultati:

 1. strokovno usposabljanje z dostopom do območja e-learning, video arhiva in kirurškega PACS-a
 2. komunikacija med Zdravstvenim podjetjem, zdravstvenim osebjem, občani in pacienti


2) Naslov aktivnosti: Predstavitev kirurškega omrežja

Pričakovani rezultati:

 1. olajšanje ozdravitve pacientu s postopki upravnega, kliničnega in tehnološkega usklajevanja med skrbstveno zdravstvenimi zavodi
 2. uporaba tehnološke platforme za kirurško telesvetovanje
 3. strokovna kvalifikacija, operacijska varnost, krajše bivanje v bolnišnici
 4. izkoriščanje spletne strani za dostop pacienta do Zdravstvenega sistema
 5. širjenje rezultatov eksperimentiranja na mednarodnem srečanju

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting