Projekt

Verzija za tisk

Predstavitev

 

Projekt “e-surgerynet” predvideva oblikovanje čezmejne kirurške mreže odličnosti z namenom, da se uvedejo klinični in organizacijski modeli kirurškega poseganja in upravljanja.

Sodelovanje na širšem območju prispeva k izmenjavi znanja o novih in naprednih kirurških in anestezioloških tehnikah, da bi se razširili in uveljavili standardni postopki. Skupna tehnološka platforma bo omogočila specialistično svetovanje preko omrežja v okviru zasedanj live in on-demand, oblikovanje in dostop do kirurške video knjižnice, območja elektronskega učenja namenjenega strokovnemu izobraževanju. Oblikovanje povezanega omrežja med bolnišnicami spodbuja usklajevanje socialnoskrbstvenih in zdravstvenih storitev na programskem območju, optimizira izkoriščanje obstoječih virov, ovrednoti strokovnost, sproža pobude med javnimi in zasebnimi ustanovami na področju uporabnega raziskovanja, olajša občanu dostop do oskrbe z ukrepi, ki izboljšujejo celovito kakovost življenja.
Projekt bo trajal 42 mesecev, dejavnosti pa se se bodo odvijale na ozemlju Pokrajine Benetke, Pokrajine Trst, Pokrajine Obalno Kraške, Gorenjske in Osrednjeslovenske statistične regije.

Predstavitev dr. Maria Godine, strokovnega vodje projekta e-surgerynet, na simpoziju “Il Veneto per la Ricerca” dne 28-29.06.2012

Predstavitev dr. Maria Godine, strokovnega vodje projekta e-surgerynet, na simpoziju “Il Veneto per la Ricerca” dne 28-29.06.2012

size
1,70 Mb


 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting