Projekt

Verzija za tisk

Prednosti in koristi

Cilj projekta "e-surgerynet" je izboljšanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti bolnišničnih storitev s pomočjo preoblikovanja trenutnega sistema:

 • vključevanje in informiranje bolnikov
 • vrednotenje in spoznavanje kliničnih in univerzitetnnih zavodov s specialističnim znanjem
 • spodbujanje mobilnosti bolnikov in zdravstvenih delavcev med bolnišnicami, ki so vključene v projekt
 • spodbujanje izmenjave dobrih praks, povezovanja in skupnega delovanja zdravstvenih in socialnih storitev, ustanov, krajev, javnega in zasebnega sektorja
 • širjenje novih in naprednih kirurških in anestezioloških tehnik in s tem spodbuditev standardnih protokolov, poenotenja storitev v različnih bolnišnicah.

Prednosti za prebivalce so predvsem naslednje:

 • Pomoč, ki temelji na povezanosti in sodelovanju zdravstvene ustanove, zdravniškega osebja, prebivalcev in bolnikov, je namenjena izboljšanju odnosa med zdravniškim osebjem in bolnikom
 • Aktivno sodelovanje bolnika v zdravstvenih postopkih
 • Uporaba spletnega portala za informiranje, spoznavanje postopkov naročanja in sprejema v zdravstveni sistem ter zdravljenje
 • Informacijska poenostavitev: možnost, da bolniki in prebivalci preko mrež in komunikacijskih sredstev dostopajo do skupnih zdravstvenih storitev
 • Dostop do zdravstvenih storitev za višjo kakovost življenja na splošno
 • Zmanjšanje čakalnih seznamov bolnikov in časa v bolnišnici
 • Inovacija in širjenje odličnih metod kirurških posegov, ki povečujejo varnost za bolnika
 • Optimizacija zdravljenja bolnika glede na čas ležanja v bolnišnici.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting