Projekt

 

Splošni cilj ‘Kirurgije v omrežju’ je razvoj sodelovanja, ki je potrebno za usklajevanje različnih zdravstvenih sistemov na nekaterih specialističnih področjih. Povezuje se z osnovnimi smernicami strateškega projekta “E-health na širšem čezmejnem območju” in bo lahko omogočil dostop na spletni strani do storitev in arhivov zdravstvenim operaterjem.

Projekt si postavlja za operativni cilj postavitev v omrežje odličnost in dobre prakse na področju
kirurgije. Razviti namerava pravilno sinergijo med različnimi zdravstvenimi sistemi, za strokovnjake
določa nekaj skupnih ciljev, ki jih je potrebno doseči, služi ponujanju zdravstvene oskrbe osnovane na integraciji sistemov in na komunikaciji, spodbuja pacientovo aktivno soudeležbo v zdravstvenih postopkih.

Zbiranje in izmenjava informacij na spletu oblikovanju arhiva podatkov z namenom, da si partnerji medsebojno izmenjujejo znanje o zdravljenju in se izognejo dolgim čakalnim seznamov. Omrežje sodelovanja bo omogočalo sprejeti v obravnavo s posegi visoke specializacije paciente z redkimi boleznimi in raznimi patologijami ter izmenjavo podatkov ter ocen na področju zdravstvenih tehnologij.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting