Novice

27/04/2015

Doseženi rezultati in prihodne perspektive: iztočnice za novo evropsko programsko obdobje v zdravstvu

V sredo, 29. aprila se bo v Hotelu Marina v Izoli, Slovenija, odvijala predstavitev doseženih rezultatov projektov »e-surgerynet – Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju« in »e-cardionet – Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju«, v luči novega programskega obdobja 2014-2020.

Predstavitvi rezultatov bo kot novost sledila okrogla miza projektnih partnerjev, v okviru katere bi želeli podati smernice za inovativne multimedijske produkte, ki bi lahko služili strokovni izmenjavi informacij med medicinskim in zdravstvenim osebjem, pri čemer bi se poseben poudarek namenilo postopkom za uvajanje skupnih kliničnih protokolov ter skupnih postopkov na področju kirurgije ter kardiologije, mobilnosti kirurgov, medicinskega osebja in pacientov. Izsledki in rezultati bodo služili kot temelj za morebitno uporabo mobilnih aplikacij (APPs) na področju zdravstva.

Gre torej za pomembno priložnost, s katero se zaključijo projekti iz preteklega programskega obdobja in se odprejo nove priložnosti v bodoči evropski perspektivi ter možnosti tehnološkega razvoja na kliničnem področju.


 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting