Novice

15/04/2015

Projekta eSurgerynet in eCardionet: predstavitev doseženih rezultatov

Jutri, 16. aprila 2015, se bo v palači Relaís del Veneto Leon d’Oro v Miranu odvijala predstavitev rezultatov projektov “eSurgerynet - Čezmejno kirurško omrežje” in “eCardionet - Čezmejno kardiološko omrežje”.

Na srečanje so bili seveda povabljeni vsi projektni partnerji in predvsem predstavniki krajevnih zdravstvenih podjetij, ki niso sodelovala pri projektih. Srečanje bo sestavljeno iz dveh sklopov: prvi bo nekako usmerjen v preteklost, saj bomo krajevnim zdravstvenim podjetjem, ki projektov še ne poznajo, predstavili dosežene rezultate na področju kirurgije (projekt eSurgerynet) in kardiologije (projekt eCardionet).

V drugem sklopu pa se bomo zazrli v prihodnost in na osnovi doseženih rezultatov, vzpostavljenega čezmejnega sodelovanja in izmenjave znanja bomo obravnavali nove projekte, ki jih bomo lahko izvedli v prihodnji evropski finančni perspektivi, ki se je pravkar začela.


 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting