Geie Egiz

Verzija za tisk

Geie Egiz

Logo GEIE Net EuropeEGIZ je subjekt, ki ga specifično predvideva evropska zakonodaja. Sestavlja ga čezmejno slovensko-italijansko javno-zasebno partnerstvo. Egiz izvaja dejavnosti v korist javnega interesa in javnih ustanov, ki so partnerji združenja. Sedež ima v Trstu.

EGIZ Net Eruope je bil ustanovljen leta 2009 kot javno-zasebno slovensko-italijansko partnerstvo, med “Avtonomno Deželo Furlanijo Julijsko krajino” v Italiji, »UIP – Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske d.o.o.” iz Kopra in “Evropskim Centrom za čezmejno gospodarsko sodelovanje”. Člani EGIZ-a imajo bogate izkušnje tako na področju informatizacije zdravstva kot na področju čezmejnega sodelovanja.

Namen EGIZ-a je organiziranje in spodbujanje dejavnosti za vzpostavitev, modernizacijo, projektiranje in izvajanje kompleksnih sistemov, omrežij in njihove izboljšave, vključno z namenom čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja, zlasti za izboljšanje in povečanje kakovosti zdravstvene ponudbe in lokalne javne uprave. EGIZ ima med drugim izkušnje na področju oblikovanja, upravljanja, ter izvajanja evropskih in mednarodnih projektov.

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting