• Kirurgija prebavnega trakta

  • Kirurgija dojke

  • Bariatrična kirurgija

  • Endokrina kirurgija

  • Druge specializacije

Spletna kirurgija

Platforma s posnetki laparoskopskih posegov za kirurge, bolniško osebje in specialiste

Odličnost

Vse specializacije na področju kirurgije v partnerskih zdravstvenih ustanovah v projektu "esurgerynet"

Tehnologija

Tehnologija, ki jo uporabljajo oddelki za kirurgijo v partnerskih zdravstvenih ustanovah v projektu "esurgerynet"

Strokovno usposabljanje

Usposabljanje za nove kirurške protokole, osvežitev znanja zdravnikov in bolniškega osebja

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstevValid HTML Valid CSS
Pixel Service & Consulting